Nghiên cứu chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật cắt amiđan

Nội dung bài viết nhằm mục đích đề ra quy trình chăm sóc sau phẫu thuật cắt Amiđan đối với tất cả bệnh nhân được phẫu thuật cắt amiđan dưới vô cảm mê nội khí quản tại bệnh viện Quân Dân Miền Đông.