Năng lượng và môi trường trong kiến trúc (Tái bản): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Năng lượng và môi trường trong kiến trúc sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Thông gió và điều hòa không khí, hệ thống trang thiết bị công trình, tiềm năng tiết kiệm năng lượng - thiết bị có hiệu suất năng lượng cao,... Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)