Kết quả công tác chăm sóc điều dưỡng và luyện tập phục hồi chức năng sau mổ thay khớp háng bán phần ở người cao tuổi tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bài viết trình bày về kết quả và những kinh nghiệm công tác điều dưỡng trong theo dõi săn sóc, luyện tập phục hồi chức năng ở 45 bệnh nhân sau phẫu thuật thay khớp háng bán phần Bipolar trong thời gian từ tháng 1/2013 đến 2/2014.