Giáo trình Thanh toán và tín dụng quốc tế: Phần 1

Giáo trình "Thanh toán và tín dụng quốc tế" được biên soạn dựa theo đề cương chi tiết học phần Thanh toán và tín dụng quốc tế có tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình bao gồm 3 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về tiền tệ và hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo.