Giáo trình Tài liệu đào tạo tăng cường năng lực quản lý điều dưỡng

Giáo trình cung cấp đến quý độc giả với 20 bài học khác nhau: phong cách lãnh đạo và quản lý của điều dưỡng trưởng; quản lý dựa vào kết quả; lập kế hoạch công tác điều dưỡng bệnh viện; hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh trong các bệnh viện; an toàn người bệnh hiện trạng và giải pháp; đặc điểm học tập của người lớn; chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam...