Giáo trình Nhập môn truyền thông giao tiếp

Giáo trình Nhập môn truyền thông giao tiếp được tác giả Nguyễn Hữu Tân biên soạn với 6 chương nội dung trình bày về: Chương 1 - Dẫn nhập truyền thông, chương 2 - Truyền thông và khái niệm tuyền thông, chương 3 - Nhận thức và tuyền thông; chương 4 - Truyền thông dùng lời; chương 5 - Truyền thông không dùng lời; chương 6 - Lắng nghe. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình.