Giáo trình Nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ: Tập 1 - Nguyễn Thị Lực

Giáo trình gồm 12 chương. Chương 1 đến chương 12, với những kiến thức lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại và các tác nghiệp cụ thể trong mua bán, vận chuyển và bảo quản hàng hóa. Tài liệu được soạn ra trên cơ sở kế thừa những kiến thức cơ bản cập nhật tình hình thực tiễn và đón bắt xu hướng phát triển của nghành Thương mại trong tương lai. Nội dung của giáo trình nhằm trang bị cho người học một hệ thống kiến thức cần thiết nhất và những kỹ năng thực hành cơ bản để hình thành nên kỹ năng tay nghề buôn bán.