Giáo trình môn học Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế về đọc, phân tích phương pháp lập, ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp thương mại trong phần mềm kế toán, cùng với các kiến thức liên quan đến việc lập, kiểm tra báo cáo tài chính thông qua số liệu thực tế của các doanh nghiệp đang hoạt động. Nội dung của giáo trình bao gồm 5 bài thực hành, phần 1 của giáo trình sẽ bao gồm các bài thực hành về lập và xử lý chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán chi tiết, ghi sổ kế toán tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.