Giáo trình môn học Kế toán thuế

Giáo trình môn học Kế toán thuế gồm có 9 chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Giới thiệu về thuế và kế toán thuế; kế toán thuế giá trị gia tăng; kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt; kế toán thuế xuất nhập khẩu; kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp; kế toán thuế thu nhập cá nhân; kế toán thuế tài nguyên; kế toán thuế nhà đất; kế toán các loại thuế khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.