Giáo trình môn học Kế toán quản trị (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

Trong hệ thống thông tin kế toán nói chung, Kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành không thể thiết được trong các doanh nghiệp kinh doanh, đơn vị sự nghiệp có thu. Kế toán quản trị với chức năng là công cụ hữu hiệu cung cấp dòng thông tin cho các cấp quản lý để đưa ra các quyết định điều hành mọi hoạt động nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Giáo trình bao gồm 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây sẽ cung cấp cho người học những kiến thức chung về kế toán quản trị và phân loại chi phí trong kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.