Giáo trình Lập trình Android: Phần 2 - Lê Hoàng Sơn (Chủ biên)

Nối tiếp phần 1, Giáo trình Lập trình Android: Phần 2 - Lê Hoàng Sơn (Chủ biên) sẽ tiếp tục cung cấp cho học viên các kiến thức về tương tác sự kiện, content provider và intent filter, xây dựng ứng dụng quản lý thông tin sinh viên, quản lý thông tin sinh viên theo kiến trúc Client-Server, chia sẻ và kết nối thông tin sinh viên trên Facebook và Google Maps,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình!