Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính: Phần 2

Được nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Kiến trúc máy tính và quản lý hệ thống máy tính" trình bày khái niệm BUS trong chức năng các kênh truyền dẫn hông tin, dữ liệu liên kết các thành phần chức năng của một máy tính. Nội dung chương đề cập các mối liên kết thông qua hệ thống BUS giữa CPU với bộ nhớ, giữa CPU với các thiết bị ngoại vi và các yêu cầu về định thời cho hoạt động trao đổi thông tin, dữ liệu. tổ chức và quản lý bộ nhớ. Các khái niệm phần tử nhớ, tạo từ nhớ từ các chip nhớ được đề cập cụ thể. Nội dung cũng đề cập phương thức quản lý bộ nhớ theo phân đoạn, phân trang, quản lý bộ nhớ trong chế độ bảo vệ, quản lý theo đặc quyền truy xuất. Phân tích yêu cầu cơ bản của một vài thiết bị ngoại vi chủ yếu như thiết bị nhập liệu, thiết bị hiển thị kết quả xử lý.