Giáo trình kết cấu xây dựng - NXB Xây dựng

Giáo trình kết cấu xây dựng được sử dụng cho việc dạy và học cho các trường xây dựng. Giáo trình gồm 4 phần, phần 1: kết cấu gỗ, phần 2: kết cấu thép, phần 3: kết cấu bê tông cốt thép, phần 4: các bảng phụ lục. Cùng tham khảo tài liệu để có kiến thức tổng hợp về kết cấu xây dựng