Giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp: Phần 1 - PGS. TS. Đoàn Vân Anh

Phần 1 cuốn giáo trình Kế toán thuế trong doanh nghiệp cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán thuế trong doanh nghiệp, kế toán thuế giá trị gia tăng, kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.