Giáo trình Face2face advanced student's book: Phần 1

Face2face là giáo trình tiếng Anh có nhiều cấp độ thích hợp cho từng đối tượng học khác nhau. Face2face advanced student's book là cuốn giáo trình học tiếng Anh giao tiếp cho người học ở trình độ nâng cao, không chỉ giao tiếp, giáo trình này còn rèn luyện tích hợp các kỹ năng cho người học. Trong phần 1 này, giáo trình giới thiệu cho bạn những bài học về các chủ đề như: let's talk, remarkable, well-being, civilised,... Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.