Giáo trình Điều dưỡng cơ bản 2 (Sách đào tạo cử nhân điều dưỡng)

Giáo trình trình bày những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhằm phục vụ cho việc chăm sóc điều trị, điều dưỡng như chăm sóc tiêu hóa và bài tiết chăm sóc vết thương, băng bó và việc dùng thuốc cho người bệnh.