Gia nhập hiệp định TPP và AEC - cơ hội, thách thức đối với kế toán, kiểm toán Việt Nam

Bài nghiên cứu này đề cập đến những thuận lợi cũng những khó khăn, thách thức của kế toán, kiểm toán Việt Nam, đồng thời đưa ra một số kiến nghị về định hướng phát triển. Gia nhập hiệp định TPP và AEC kế toán kiểm toán, kiểm toán Việt Nam đang đứng trước cơ hội và thách thức đòi hỏi chúng ta phải nắm bắt và có những định hướng phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!