Ebook Xét nghiệm vi sinh lâm sàng: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cấy định lượng mẫu đờm; Mẫu bệnh phẩm sinh học dục và cấy mẫu lấy từ đường sinh dục; Cấy kỵ khí và cấy mẫu bệnh phẩm kỵ khí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.