Ebook Xét nghiệm vi sinh lâm sàng: Phần 1

Tài liệu "Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng" được biên soạn theo chương trình khung đã được phê duyệt. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Mẫu máu và cấu máu; Các mẫu mủ, chất dịch và cấy mủ, chất dịch; Mẫu phân và cấy phân; Mẫu nước tiểu và cấy nước tiểu; Dịch não tủy; Mẫu quệt hầu, họng và cấy mẫu quét hầu họng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.