Ebook Xã hội học về tiền bạc: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tiền bạc trong xã hội học trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 4 - Tín dụng tài chính hóa; chương 5 - Tiền bạc gia đình sự riêng tư; chương 6 - Tiền của người giàu và tiền của người nghèo. Cuốn sách này trình bày một lối tiếp cận xã hội học về tiền bạc, và cũng nhằm giải thích trọng tâm của những trao đổi tiền tệ dưới các hình thức hiện đại của các mối quan hệ xã hội gắn với đồng tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.