Ebook Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn "Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng", phần 2 trình bày các nội dung phần: Giàn giáo trong thi công xây dựng; kĩ thuật an toàn lao động trong công tác ván khuôn, giàn giáo. Mời các bạn cùng tham khảo.