Ebook Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại (Phần 1) - NXB Chính trị Quốc gia

Cuốn sách "Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại" với 37 tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Tuyên ngôn độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giá trị lý luận và ý nghĩa thời đại” tổ chức tại thành phố Huế. Đây là những kết quả nghiên cứu công phu, nghiêm túc về giá trị tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời, thể hiện tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; thể hiện ý thức trách nhiệm của người làm khoa học,… Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây.