Ebook Tự học thiết kế trang Web bằng HTML - Đậu Quang Tuấn

Nội dung của cuốn Tự học thiết kế trang Web bằng HTML được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, hướng dẫn chi tiết và rõ ràng, các chương trình mẫu thực tế và đa dạng. Đây là tài liệu không thể thiếu đối với bạn học yêu thích Công nghệ thông tin. Cuốn sách gồm 11 bài: Thiết kế một trang Web đơn giản, thiết kế một trang Web đơn giản có màu sắc, bố cục nền và định dạng ký tự, thiết kế một trang Web đơn giản có Font tiếng Việt, thiết kế một trang Web đơn giản có danh sách các đề mục, thiết kế một trang Web đơn giản có hình ảnh được chèn vào, thiết kế một trang Web đơn giản có chứa bảng, thiết kế một trang Web đơn giản có liên kết trang, thiết kế một trang Web đơn giản có lắp ghép các trang HTML với nhau, thiết kế một trang Web đơn giản sử dụng Frameset trong HTML, thiết kế một trang Web đơn giản có tạo các Hotspot và bài cuối cùng là một số điều cần biết.