Ebook Từ điển khai cuộc hiện đại - Phong cách Hàn Quốc - Biên dịch Nguyễn Quốc Hùng

Ebook Từ điển khai cuộc hiện đại - Phong cách Hàn Quốc cung cấp cho các bạn những kiên thức tương đối đầy đủ về chơi cờ vây trình độ từ 7k - 3d nghiệp dư. Cuốn sách gồm có hai phần chính đó là trận thế và vấn đề. Tài liệu phuc vụ cho các bạn yêu thích lĩnh vực đánh cờ nhất là đánh cơ vây.