Ebook Totem Sói: Phần 1 - NXB Công an Nhân dân

"Totem Sói" phần 1 của Khương Nhung gồm 20 chương. Đây là một bộ sách lạ - một kỳ thư duy nhất trên thế giới, mô tả nghiên cứu về sói thảo nguyên Mông Cổ. Đọc sách này chúng ta được thưởng thức một món ăn tinh thần vô tận về tôtem sói. Bởi lẽ nó vô cùng phong phú, bởi lẽ nó không thể tái hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 tài liệu.