Ebook Tiếp cận chẩn đoán hình ảnh qua thị giác: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Ebook Tiếp cận chẩn đoán hình ảnh qua thị giác" giới thiệu kiến thức hình ảnh siêu âm; chẩn đoán hình ảnh hạt nhân; hình ảnh vú; hình ảnh hệ tim mạch; điện quang can thiệp; hình ảnh nhi.