Ebook Tiếng Anh trong y khoa - Giáo trình về kỹ năng giao tiếp: Phần 1

Cuốn sách nhằm mục đích là phát triển các kỹ năng nói và nghe nhưng cũng chú ý đến các kỹ năng đọc, đặc biệt là cách sử dụng các tài liệu tham khảo và các bài báo. Phần thực hành cũng cung cấp cách viêt thư để tham khảo và cách bổ sung nhiêu tài liệu y khoa. Phần 1 của cuốn sách giới thiệu người học 4 bài học đầu tiên: Chủ đề làm bệnh án 1, làm bệnh án 2, khám bệnh nhân và chủ đề thăm khám đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.