Ebook Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường - Thanh Bình

Bệnh tiểu đường đang gia tăng với tỷ lệ người mắc phải giống như một dịch bệnh. Nó là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao. Cuốn sách Thực đơn dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường do Thanh Bình biên soạn khái quát các nội dung cơ bản về bệnh tiểu đường, sự nguy hiểm của bệnh tiểu đường, dấu hiệu bệnh tiểu đường, kiểm soát bệnh tiểu đường…