Ebook Thiết kế đường ô tô công trình vượt sông tập 3 - Nguyễn Xuân Trục

Ebook Thiết kế đường ô tô tập 3 công trình vượt sông được biên soạn nhằm phục vụ sinh viên các trường đại học ngành đường ôtô, đường sắt, đường đô thị, cầu hầm. Sách có thể dùng làm tài liệu cho các lớp học cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ kĩ thuật thiết kế cầu và đường. Nội sung của cuốn giáo trình gồm 2 phần, phần 1 giới thiệu công trình vượt qua sông lớn và vừa, phần 2 giới thiệu công trình vượt qua sông nhỏ.