Ebook Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng: Phần 1

Ebook Sửa chữa và gia cố công trình xây dựng của tác giả Nguyễn Xuân Bích giới thiệu nội dung công tác sửa chữa gia cố các công trình xây dựng. Sách trình bày các giải pháp gia cố với các loại kết cấu bêtông, cốt thép, gạch đá,... Sách được chia thành 2 phần; phần 1 gồm các chương 1, 2 và 3 với các nội dung chính như: Công tác khảo sát và thiết kế sửa chữa, gia cố các công trình xây dựng; gia cố kết cấu bêtông cốt thép; gia cố kết cấu gạch. Mời các bạn cùng tham khảo.