Ebook Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Sự thật về bán hàng và thuyết
phục, sự thật về truyền thông, sự thật về “Đánh lừa”, sự thật về cạnh tranh, sự thật về tuyển dụng và sa thải,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.