Ebook Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Sự thật về khởi nghiệp, Sự thật về gây dựng vốn, Sự thật về lập kế hoạch và thực hiện, Sự thật về sáng tạo, Sự thật về marketing. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.