Ebook Sàn sườn bê tông toàn khối

Với kết cấu nội dung gồm 7 chương, cuốn sách "Sàn sườn bê tông toàn khối" giới thiệu đến các bạn những nội dung về đại cương về kết cấu sàn, tính toán nội lực bản, tính toán và cấu tạo cốt thép bản sàn, nội lực dầm sàn, nội lực dầm chính,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kiến trúc - Xây dựng.