Ebook Quiet - Sức mạnh của người hướng nội: Phần 1

Ebook Quiet - Sức mạnh của người hướng nội của Susan Cain là cuốn sách luôn nằm trong danh mục best seller 2013 trên amazon với trên 2000 phản hồi từ bạn đọc, một cuốn sách thể loại none fiction gây ảnh hưởng nhất trong khoảng vài năm trở lại đây. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung phần 1 cuốn sách.