Ebook Quản trị học: Phần 2 - Nguyễn Khoa Khôi & Đồng Thị Thanh Hương

Tiếp nội dung phần 1, Quản trị học: Phần 2 cung cấp 14 tình huống trong quản trị như: Quản trị không đơn giản chút nào; Ở đâu cần quản trị? Tri thức quản trị cần cho ai? Làm giám đốc có khó lắm không?;...Mời các bạn tham khảo