Ebook Phẫu thuật thần kinh - Kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phẫu thuật thần kinh - Kỹ thuật mổ cấp cứu sọ não" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật mổ mở nắp sọ giảm áp; Kỹ thuật mổ đặt catheter đo áp lực nội sọ; Kỹ thuật mổ dẫn lưu não thất ra ngoài; Kỹ thuật mổ dẫn lưu não thất ổ bụng; Kỹ thuật mổ phình động mạch não vỡ; Kỹ thuật mổ chọc hút áp xe não; Kỹ thuật mổ bóc bao áp xe não. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.