Ebook Nhập môn Khu vực học: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Nhập môn Khu vực học" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về đặc điểm chính trị - xã hội các khu vực, cơ sở chính trị - xã hội phân chia khu vực Đông Á, đặc điểm quan hệ quốc tế bên trong khu vực và xu thế phát triển khu vực Đông Nam Á, đặc điểm chính trị - xã hội khu vực Mỹ Latinh, đặc điểm chính trị - xã hội khu vực châu Phi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.