Ebook Một số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước: Phần 1

Với mục đích giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm cơ bản có tính phù hợp cao để giải các bài toán kỹ thuật trong lĩnh vực cấp thoát nước đô thị và bảo vệ nguồn nước cho đông đảo bạn đọc cũng như cho các sinh viên đại học, học viên cao học khi làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ,... Bộ môn Cấp thoát nước, trường Đại học Xây dựng đã biên soạn ra cuốn sách "Một số phần mềm tính toán thiết kế công trình cấp thoát nước và bảo vệ nguồn nước". Phần 1 của ebook trình bày các nội dung chính sau: Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế thoát nước đô thị Hawse, hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế và quản lý mạng lưới cấp thoát nước đô thị EPANET 2.0. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)