Ebook Mọi điều bạn biết về kinh doanh đều sai: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Phần 2 ebook gồm các chương chính: Sự khuyến khích, đến lúc bắt đầu ngẫm nghĩ về suy nghĩ, làm gì tiếp theo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.