Ebook Luyện dịch Việt - Anh: Phần 1 - Minh Thu, Nguyễn Hòa

 Ebook "Luyện dịch Việt - Anh: Phần 1" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Một số nguyên tắc khi dịch câu từ tiếng Việt sang tiếng Anh, một số từ tiếng Việt khó dịch sang tiếng Anh, luyện dịch Việt Anh các mục "Kinh tế, tài chính, điện tử, Viễn thông". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.