Ebook Lập trình web Internet và mạng không dây: Tập 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

Cuốn sách Lập trình web Internet và mạng không dây được biên soạn dựa trên giáo trình giảng dạy các môn học Thiết kế Web và Lập trình ứng dụng web và internet. Cuốn sách đề cập đến công nghệ mạng không dây và ngôn ngữ đặc tả WML, mục đích của cuốn sách là giúp sinh viên và các bạn đọc nắm được các kiến thức cơ bản trong thiết kế trang Web, lập trình ứng dụng với trang Web trên Internet, nắm được các kiến thức về HMTML, HTML, DHTML, WMI công cụ lập trình Javascrip, công cụ thiết kế web.