Ebook Kỹ thuật phòng chống cháy - nổ nhà cao tầng: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật phòng chống cháy - nổ nhà cao tầng", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức chương 4 - Giải pháp thoát nạn cho người trong điều kiện cháy. Cuối sách có phần phụ lục giúp người đọc bổ sung thêm các kiến thức phòng chống cháy nổ thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)