Ebook Kỹ thuật phòng chống cháy - nổ nhà cao tầng: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật phòng chống cháy - nổ nhà cao tầng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những kiến thức cơ bản về cháy nổ, một số quy định về phòng chữa cháy khi thiết kế nhà cao tầng, các biện pháp phòng chống cháy nổ cho nhà cao tầng. Mời các bạn cùng tham khảo.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)