Ebook Kết cấu bê tông cốt thép

Cuốn sách "Kết cấu bê tông cốt thép" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về bê tông cốt thép, tính năng cơ lý của vật liệu, nguyên lý cấu tạo và tính toán kết cấu bê tông cốt thép, cấu kiện chịu uốn, tính toán theo cường độ trên tiết diện nghiêng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)