Ebook Kế toán quản trị - Ths.Hồ Phan Minh Đức

Ebook Kế toán quản trị do Ths.Hồ Phan Minh Đức biên soạn giúp cho bạn đọc hiểu được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý; liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị, những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính. Mời các bạn tham khảo nội dung ebook.