Ebook Hướng dẫn phương pháp điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu: Phần 1

Ebook "Hướng dẫn phương pháp điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về nhiễm khuẩn đường tiết niệu; Tác nhân vi khuẩn gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu và xét nghiệm vi sinh lâm sàng; Nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn đường tiết niệu; Hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong can thiệp ngoại khoa đường tiết niệu; Vi khuẩn niệu không triệu chứng ở người lớn; Nhiễm khuẩn đường tiết niệu đơn thuần.