Ebook Hướng dẫn đào tạo lại nhân viên y tế thôn bản: Phần 1

Cuốn sách Hướng dẫn đào tạo lại nhân viên y tế thôn bản được biên soạn và ban hành nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản trong thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu ở thôn, bản. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung chính sau: truyền thông - giáo dục sức khoẻ, vệ sinh phòng bệnh; chương trinh y tế thôn, bản; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo.