Ebook Facebook marketing từ A đến Z: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Facebook marketing từ A đến Z" trình bày các nội dung: fanpage; profile; power editor; facebook measurement; facebook research; strategy & tactics. Mời các bạn cùng tham khảo 2 phần của ebook để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ học tập, nghiên cứu.