Ebook Dictionary of curent English – Vietnamese idioms: Phần 2 - Lã Thành

Tiếp nối phần 1, phần 2 của Ebook "Dictionary of curent English – Vietnamese idioms - Từ điển thành ngữ Anh Việt thông dụng với 25000 thuật ngữ" giới thiệu tới người đọc những thành ngữ Anh Việt được xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Anh từ vần K trở đi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của phần 2 cuốn sách này.