Ebook Danh tập Một số tổ chức hội liên hiệp hội và phi chính phủ Việt Nam - Quỹ Châu Á và Viện Nghiên cứu Xã hội

Cùng với quá trình đổi mới kinh tế, Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng về mặt số lượng của các tổ chức phi chính phủ, tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau và đóng góp rất lớn cho quá trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường,... Để giúp cho nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức, các cá nhân cũng như các đối tác làm dự án phát triển, đặc biệt ở những nơi ít có cơ hội tiếp cận với internet, Quỹ Châu Á và Viện Nghiên cứu Xã hội đã quyết định xuất bản cơ sở dữ liệu này thành một cuốn “Danh tập một số tổ chức hội, liên hiệp hội, và phi chính phủ Việt Nam”. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.